ประกอบพิธีทางพราหมณ์ 08-6113-1626 ทำขวัญนาค รับทำขวัญนาค ขวัญเทพ ขวัญกฐิน ขวัญบ่าวสาว หมอขวัญ รับตั้งศาลพระภูมิ พิธีถอนศาล พิธีบวงสรวง พิธีวางศิลาฤกษ์
TwitterFacebookGoogle

พิธีตั้งศาลพระชัยมงคลและศาลตายาย จ.ฉะเชิงเทรา

พิธีตั้งศาลพระชัยมงคลและศาลตายายที่ฉะเชิงเทราโดย อ.นพพลคงเขียวเป็นเจ้าพิธี