ประกอบพิธีทางพราหมณ์ 08-6113-1626 ทำขวัญนาค รับทำขวัญนาค ขวัญเทพ ขวัญกฐิน ขวัญบ่าวสาว หมอขวัญ รับตั้งศาลพระภูมิ พิธีถอนศาล พิธีบวงสรวง พิธีวางศิลาฤกษ์
TwitterFacebookGoogle

พิธีทำขวัญนาคน้อยบวชเป็นสามเณรแก้ว วัดสำโรงเหนือ

พิธีทำขวัญนาคน้อยบวชเป็นสามเณรแก้วภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลที่วัดสำโรงเหนือ  อ.นพพลคงเขียวเจ้าพิธี