ประกอบพิธีทางพราหมณ์ 08-6113-1626 ทำขวัญนาค รับทำขวัญนาค ขวัญเทพ ขวัญกฐิน ขวัญบ่าวสาว หมอขวัญ รับตั้งศาลพระภูมิ พิธีถอนศาล พิธีบวงสรวง พิธีวางศิลาฤกษ์
TwitterFacebookGoogle

ทำขวัญนาคที่วัดบัวโรยบางเสาธง

ทศพลหิมพานต์ นพพลคงเขียว น้าแกละเชิญยิ้ม สำเสาแสงเจริญ ทำขวัญนาคที่วัดบัวโรยบางเสาธง