ประกอบพิธีทางพราหมณ์ 08-6113-1626 ทำขวัญนาค รับทำขวัญนาค ขวัญเทพ ขวัญกฐิน ขวัญบ่าวสาว หมอขวัญ รับตั้งศาลพระภูมิ พิธีถอนศาล พิธีบวงสรวง พิธีวางศิลาฤกษ์
TwitterFacebookGoogle

ความแข็งแรง

การตั้งหากเป็นศาลจะต้องมีความแข็งแรงและตั้งในตำแหน่งที่เป็นมงคลที่สุดนั้นบางท่านอาจจะให้ความสำคัญในการตั้งหากเป็นศาลจะต้องมีความแข็งแรงและตั้งในตำแหน่งที่เป็นมงคลที่สุดนั้นมากมายแต่คุณเคยทราบไหมว่าการตั้งหากเป็นศาลจะต้องมีความแข็งแรงและตั้งในตำแหน่งที่เป็นมงคลที่สุดจะต้องเลือกวันที่เป็นมงคล ดังนั้นการตั้งหากเป็นศาลจะต้องมีความแข็งแรงและตั้งในตำแหน่งที่เป็นมงคลที่สุดไม่ใช่มีความสำคัญทางด้านเดียวแต่มีความสำคัญหลายๆด้านให้คุณนะคะ

การตั้งหากเป็นศาลจะต้องมีความแข็งแรงและตั้งในตำแหน่งที่เป็นมงคลที่สุดความสำคัญหลักๆเพื่อความเป็นสิริมงคล และป้องกันภัยอันตรายของผีเร่ร่อนต่างๆได้อีกด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นการตั้งหากเป็นศาลจะต้องมีความแข็งแรงและตั้งในตำแหน่งที่เป็นมงคลที่สุดยังมีคุณประโยชน์อีกมากมายด้วยตั้งแล้วอยู่แล้วรวย และมีสุขก็การตั้งหากเป็นศาลจะต้องมีความแข็งแรงและตั้งในตำแหน่งที่เป็นมงคลที่สุดนะคะ

กำหนดการตั้งหากเป็นศาลจะต้องมีความแข็งแรงและตั้งในตำแหน่งที่เป็นมงคลที่สุด ให้เลือกวันดีๆดิถี ดีๆก็จะเกิดผลดีตามมาด้วยนะการตั้งหากเป็นศาลจะต้องมีความแข็งแรงและตั้งในตำแหน่งที่เป็นมงคลที่สุดพระภูมิกำหนดไว้ที่ควรตั้งคือวันที่ทำแล้วเกิดผลดีจะข้างขึ้นหรือแรมก็ได้

ให้ตรงกับขึ้นหรือแรม 2 4 5 9 11 ค่ำ

วันที่ตั้งหากเป็นศาลจะต้องมีความแข็งแรงและตั้งในตำแหน่งที่เป็นมงคลที่สุดพระภูมิ กำหนดไว้ดังนี้

วันจันทร์และวันพุธ ให้ตั้งที่พิธีบ่าวสาว