ประกอบพิธีทางพราหมณ์ 08-6113-1626 ทำขวัญนาค รับทำขวัญนาค ขวัญเทพ ขวัญกฐิน ขวัญบ่าวสาว หมอขวัญ รับตั้งศาลพระภูมิ พิธีถอนศาล พิธีบวงสรวง พิธีวางศิลาฤกษ์
TwitterFacebookGoogle

อุปกรณ์การตั้งศาลต่างๆที่ต้องใช้ให้ดูพอเป็นสังเขปครับ

อุปกรณ์การตั้งศาลต่างๆที่ต้องใช้ให้ดูพอเป็นสังเขปครับ

รับตั้งศาล (1) รับตั้งศาล (2) รับตั้งศาล (3) รับตั้งศาล (4) รับตั้งศาล (5) รับตั้งศาล (6) รับตั้งศาล (7) รับตั้งศาล (8) รับตั้งศาล (9) รับตั้งศาล (10) รับตั้งศาล (11) รับตั้งศาล (12)