ประกอบพิธีทางพราหมณ์ 08-6113-1626 ทำขวัญนาค รับทำขวัญนาค ขวัญเทพ ขวัญกฐิน ขวัญบ่าวสาว หมอขวัญ รับตั้งศาลพระภูมิ พิธีถอนศาล พิธีบวงสรวง พิธีวางศิลาฤกษ์
TwitterFacebookGoogle

พิธีสู่ขวัญนักศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับตั้งศาลพระภูมิ (1)

รับตั้งศาลพระภูมิ (2)

รับตั้งศาลพระภูมิ (3)

รับตั้งศาลพระภูมิ (4)

รับตั้งศาลพระภูมิ (5)

รับตั้งศาลพระภูมิ (6)

รับตั้งศาลพระภูมิ (7)

รับตั้งศาลพระภูมิ (8)