ประกอบพิธีทางพราหมณ์ 08-6113-1626 ทำขวัญนาค รับทำขวัญนาค ขวัญเทพ ขวัญกฐิน ขวัญบ่าวสาว หมอขวัญ รับตั้งศาลพระภูมิ พิธีถอนศาล พิธีบวงสรวง พิธีวางศิลาฤกษ์
TwitterFacebookGoogle

พิธีมงคลสมรสเปิดขันหมากเป็นพิธีของคนภาคกลาง

อาจารย์นพพลคงเขียวประกอบพิธีมงคลสมรสเปิดขันหมากเป็นพิธีของคนภาคกลาง

รับตั้งศาล (1) รับตั้งศาล (2) รับตั้งศาล (3) รับตั้งศาล (4) รับตั้งศาล (5) รับตั้งศาล (6) รับตั้งศาล (7) รับตั้งศาล (8) รับตั้งศาล (9)