ประกอบพิธีทางพราหมณ์ 08-6113-1626 ทำขวัญนาค รับทำขวัญนาค ขวัญเทพ ขวัญกฐิน ขวัญบ่าวสาว หมอขวัญ รับตั้งศาลพระภูมิ พิธีถอนศาล พิธีบวงสรวง พิธีวางศิลาฤกษ์
TwitterFacebookGoogle

พิธีผูกขวัญให้กับคู่บ่าวสาว

พิธีผูกขวัญให้กับคู่บ่าวสาวให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยการไหว้บรรพบุรุษผีบ้านผีเรือน(ไม่ต้องมีหุ้มและเปิดขันหมาก)

รับตั้งศาล (1) รับตั้งศาล (2) รับตั้งศาล (3) รับตั้งศาล (4) รับตั้งศาล (5) รับตั้งศาล (6) รับตั้งศาล (7)