ประกอบพิธีทางพราหมณ์ 08-6113-1626 ทำขวัญนาค รับทำขวัญนาค ขวัญเทพ ขวัญกฐิน ขวัญบ่าวสาว หมอขวัญ รับตั้งศาลพระภูมิ พิธีถอนศาล พิธีบวงสรวง พิธีวางศิลาฤกษ์
TwitterFacebookGoogle

พิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหมธาดาธิบดีท้าวสหับดีพรหมที่บริษัทTAKATA T O A ในนิคมอุสาหกรรมเวลโกวร์บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา