ประกอบพิธีทางพราหมณ์ 08-6113-1626 ทำขวัญนาค รับทำขวัญนาค ขวัญเทพ ขวัญกฐิน ขวัญบ่าวสาว หมอขวัญ รับตั้งศาลพระภูมิ พิธีถอนศาล พิธีบวงสรวง พิธีวางศิลาฤกษ์
TwitterFacebookGoogle

พิธีทำขวัญนาคหมู่ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง๕ธันวามหาราชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของไทยขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน