ประกอบพิธีทางพราหมณ์ 08-6113-1626 ทำขวัญนาค รับทำขวัญนาค ขวัญเทพ ขวัญกฐิน ขวัญบ่าวสาว หมอขวัญ รับตั้งศาลพระภูมิ พิธีถอนศาล พิธีบวงสรวง พิธีวางศิลาฤกษ์
TwitterFacebookGoogle

บริการของเรา

พิธีตั้งศาล

พิธีทำขวัญนาค

พิธีวางศิลากฤษ

พิธียกเสาเอก

พิธีขวัญนักศึกษา

พิธีบวงสรวง

พิธีแต่งงาน/ บ้านใหม่

รับประกอบพิธีทางพราหมณ์

**พิธีทางพราหมณ์การบูชาเทวดานพเคราะห์ ซึ่งเป็นลัทธิที่นิยมทำกันอยู่นี้

ความประสงค์อันยิ่งใหญ่
คือปรารถนาให้เทพยดาผู้มีมหิทธิฤทธิ์อำนาจช่วยเหลือ

ป้องกัน และปลดเปลื้องทุกข์ภัยพิบัต

**พิธีทำขวัญ

– ขวัญนาค

– ขวัญจุก

– ขวัญกฐฺน

– ขวัญบ่าวสาว

– ขวัญนักเรียน/นักศึกษา

**หมอขวัญ

**พิธีการตั้งศาล

– ศาลพระภูมิ

– ศาลพระพรหมณ์

– ถอนศาลเก่า

**พิธีบวงสรวง

**พิธีวางศิลาฤกษ์